با کمک گرفتن از ویژگی های نبض دکتر، داروحانه، بیمارستان یا ... را به راحتی پیدا کنید. موقعیت مطب روی نقشه، دیدن ساعت کاری، فیلتر کردن بر اساس محله و دیگر ویژگی ها.

منصور روشن

منصور روشن

  • بنیان گذار
مهدی شکری زاده

مهدی شکری زاده

  • سرمایه گذار
الودکتر

الودکتر

  • رسانه جامع پزشکی
کلینیکِت

کلینیکِت

  • پلتفرم ارتباط با مشتریان کلینیک‌های پوست، مو و زیبایی
طبفا

طبفا

  • سیستم جامع و هوشمند مدیریت مراکز درمانی