خانه نوآوری

افراد مستعد و دارای روحیه کارآفرینی که علاقه‌مند به راه اندازی کسب و کار هستند، می‌توانند با مراجعه به خانه نوآوری از خدمات و امکانات خانه بهره‌مند شوند.

اگر ایده‌‌ی خوبی دارید و می‌خواهید کسب‌وکار جدیدی را شروع کنید، خانه نوآوری از شما حمایت می‌کند تا ایده‌تان را به کسب‌وکار نزدیک کنید.

اگر آرزو دارید و می‌خواهید کسب‌وکاری خلاق خودتان را راه بیاندازید، بیایید خانه نوآوری و کارتان را شروع کنید. 

اگر برای کسب‌وکار جدیدتان حمایت مالی می‌خواهید، ارتباطات گسترده و اثرگذار لازم دارید، همراهی مربیان مجرب می‌خواهید، دوره‌های آموزشی هدفمند لازم دارید یا فضایی صمیمی، نتی پرسرعت و از این‌جور امکانات می‌خواهید تا کسب‌وکارتان را شروع کنید، خانه نوآوری منتظر شماست.