ماراتنی با استانداردهای جهانی

کمپ سرمایه‌گذاری بین‌المللی سکوی پرتاب (Launch Pad) در فروردین و اردیبهشت‌ماه‌۱۴۰۱، توسط کسب‌وکارهای نوین «آن»، شتاب‌دهنده هفت‌و‌هشت و خانه نوآوری و تکنولوژی ایران در کنیا برگزار شد. برای آگاهی از دستاوردها و اهداف بوت‌کمپ بین‌المللی بین ایران و کنیا، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با مشکات اسدی، مدیرعامل کسب‌و‌کارهای نوین آن تا ضمن معرفی این گروه، از اهداف‌شان برای برگزاری این رویداد بین‌المللی بگوید. مدیرعامل کسب‌و‌کارهای نوین آن در ارتباط با معرفی این گروه می‌گوید: این گروه در زیرمجموعه هلدینگ زرین و با هدف توسعه فعالیت‌های استارتاپی زیر چتر مفهوم انقلاب صنعتی چهارم فعالیت می‌کند؛ ضمن اینکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، یک آکادمی با نام «آن‌سو» و یک شتاب‌دهنده ماین‌تک که در حوزه صنایع معدنی فعالیت می‌کند، در زیرمجموعه‌ گروه کسب‌وکارهای بین‌المللی آن قرار دارند. گروه کسب‌وکارهای نوین آن با همکاری شتاب‌دهنده هفت‌و‌هشت، این رویداد را طراحی و اجرا کردند. در ابتدا سگمنت‌ها را مشخص کردیم و برای شرکت استارتاپ‌ها در این ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات