شركت آی تك ايساتيس پس از سابقه طولانی در زمينه كاليبراسيون اكرديته تحت نظارت موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و با كمك كارشناسانی با بيش از پنجاه سال تجربه در صنايع و همچنين كارشناسان مجرب در زمينه بازرسی سيستمهای ميترينگ و كاليبراسيون سيستمهای ميترينگ گازها و مايعات مورد تاييد وزارت نفت، نهايتا پس ازمطالعات چند ساله در اروپا، نسبت به تجهيز آزمايشگاههای خود به بزرگترين سيستم تمام اتوماتيك كاليبراسيون فلوميترها و كنتورهای گاز طبيعي و سيالات گازي از قبيل كنتورهای توربينی، التراسونيك و اوريفيس تايپ وهمچنين انواع فلوميترها وكنتورهای سيالات گازي ازقبيل اوريفيس تايپ، كوريوليس،‌ ورتكس و انواع مختلف ديگر اقدام نموده است. اين شركت همچنان نسبت به تجهيزآزمايشگاه مرجع استاندارد با شرايط محيطي ويژه و تجهيزات مرجع جهت كاليبراسيون انواع تصحيح كننده های حجم و فلوكامپيوترهای گاز اقدام نموده و آماده ارائه خدمات به صنايع مختلف ميباشد.

ضمنا این شرکت از سال ۱۳۹۵ تولید محصولات مختلف اندازه گیری کیفی و کمی گاز  طبیعی شامل کنتورهای گاز اوریفیسی، توربینی و التــراسونیک و همچنین آنالایزهای گاز طبیعی و ادوات جانبی مانند سیستمهای فلو کامپیوتر و تصحیح کننده و سیستمهای تله متری و انتقال اطلاعات را با همکاری شرکتهای معتبر اروپایی آغاز نموده و در حال تولید و عرضه میباشد. 

در سال ۱۳۹۷ برای تمرکز بیشتر بر روی نوآوری وارتقاء سطح کیفی وانطباق با شرایط کاری محصولات این شرکت و استفاده از پتانسیل تحقیقاتی در کشور، بخش تحقیقات وتوسعه این شرکت با تجهیز آزمایشگاهی مجهز در پارک علمی وفن آوری دانشگاه تهران آغاز بکار نمود