پرداختیار ره پی، یکی از شرکتهایی است که در سال گذشته موفق به عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت شاپرک در چارچوب مقررات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.

پرداختیار، شخصیتی حقوقی است که، در چارچوب مقررات بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت های فراهم آورنده خدمات پرداخت (PSP) و عقد تفاهم نامه با شرکت شاپرک، موظف به تجمیع تراکنش های حاصل از پرداخت های کارتی، و انتقال آن به شاپرک و در نهایت، انتقال آن به پذیرندگان (مشتریان پرداختیار) می باشد.