پرداختیار ره پی ( رهیاب پیام گستران)

پرداختیار ره پی ( رهیاب پیام گستران) یک شرکت در شهر تهران می باشد

پرداختیار ره پی، یکی از شرکتهایی است که در سال گذشته موفق به عقد تفاهم نامه همکاری با شرکت شاپرک در چارچوب مقررات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده است.

پرداختیار، شخصیتی حقوقی است که، در چارچوب مقررات بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت های فراهم آورنده خدمات پرداخت (PSP) و عقد تفاهم نامه با شرکت شاپرک، موظف به تجمیع تراکنش های حاصل از پرداخت های کارتی، و انتقال آن به شاپرک و در نهایت، انتقال آن به پذیرندگان (مشتریان پرداختیار) می باشد.