شرکت توسعه فناوری و تجارت الکترونیک کارن - با نشان تجاری کاپ - با تکیه بر دانش وسیع، توانمندی مثال زدنی تیم فنی چابک خود و همچنین شناخت عمیق از اکوسیستم پرداخت الکترونیک کشور، همواره عمده تمرکز خود را معطوف به ارائه راهکارهای نوین و پر نمودن خلاء های موجود در حوزه سرویس و نرم افزار در صنعت پرداخت الکترونیک داشته است.