شرکت داده کاوان پیشرو با بیش از 12 سال سابقه حضور در حوزه طراحی و تولید سامانه های بانکداری و پرداخت الکترونیک، تلفن همراه و کارت هوشمند، اکنون سهم قابل توجهی از نیازهای کشور را با دانش و دستاوردهای خود پوشش داده و با صادرات این محصولات به خارج از کشور توانمندی خود را اثبات رسانیده است.