شركت آرمان توسعه آذربايجان نوآور با هدف اعتلاي اكوسيستم كارآفريني كشور، در نظر دارد فرايند ايده تا پديده را با ارائه خدمات تخصصي مشاوره و آموزش در ابعاد مختلف در راستاي حمايت از ايده پردازان و استارتاپ ها جهت توسعه ايده و تبديل آن به محصول تجاري و نيز حمايت از كسب وكارها و شركتهاي دانش بنيان در راستاي رشد و تعالي سازماني تحقق بخشد. تیم آرتان از ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت نموده و شرکت آرمان توسعه آذربایجان نوآور از دي ماه ۱۳۹۶ با هدف ارائه خدمات پيوسته ايده تا پديده فعاليت رسمي خود را در راستاي ارائه تمامي خدمات و مشاوره هاي تخصصي از پرورش خلاقيت براي آغاز ايده پردازي تا تحقق يك برند موفق در بازار آغاز نموده است