مأموریت آتی‌پی، کشف ایده‌ها، توسعه سریع و بازاریابی خلاق راهکارهای پرداخت روزانه است. در راستای اجرای این مأموریت، اولین محصول شرکت تحت عنوان بُلوت با استفاده از آخرین فناوری‌ها در حوزه پرداخت، توسعه یافته است.