گشتین کسب و کاری بر مبنای پلتفرم است به این صورت كه مراکز تفریحی، ورزشى و گردشگری میتوانند صفحه اختصاصی  ایجاد کند و یک لینک اختصاصی برای مجموعه در نظر گرفته میشود و مجموعه میتواند از طریق آن تبلیغ کند و بلیط خود را منتشر کند. فرایند انتشار بلیط توسط اپلیکیشن " گشتین فروشگاه من " امکان پذیر است.

در واقع ما مسیر ایجاد فروشگاه مراکز تفریحی، ورزشى و گردشگری را تسهیل میکنم و مسیر آنلاین شدنشان را میّسر میکنیم.

تپ پرشیا

تپ پرشیا

  • پلترم سرویس دهی به گردشگران خارجی
مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران
ایران تاپ تورز

ایران تاپ تورز

  • ایران تاپ تورز یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد