آرکا کمک می کند استخدام شوید و استخدام کنید.

آرکا به شما کمک می کند تا در میان هزاران آگهی کاریابی که همه روزه منتشر می شود بر اساس فیلترهای مختلف جستجو انجام دهید. مهم نیست در چه شهری هستید، کافیست جستجو کرده و کار مناسب خود را پیدا نمایید!

همچنین به شرکت ها و کارفرمایان کمک می کند تا بهترین افراد را برای خودشان استخدام کنند.

با استفاده از آرکا می توانید همه روزه آگهی های مرتبط با نیاز خود را از طریق موبایل یا ایمیل دریافت کنید.

مهدی ملاکی

مهدی ملاکی

  • هم بنیان گذار
حسین وادی زاده

حسین وادی زاده

  • هم بنیان گذار