تخفیف بازان

تخفیف بازان یک بستر فروشگاهی است که به واسطه آن دادو ستدهای تجاری توسط خدمات دهنده گان با فروش کوپن در ازاء خدمات یا کالا یا تجربیات خاصی صورت می ...

رضا ناظمی زاده

رضا ناظمی زاده

  • بنیان گذار
آرش فرهمندی

آرش فرهمندی

  • هم بنیان گذار
ردکالا

ردکالا

  • برترین فروشگاه حراجی آنلاین کشور
بیدزیلا

بیدزیلا

  • فروشگاه حراجی آنلاین
سامانه درج آگهی رایگان کافه نیاز

سامانه درج آگهی رایگان کافه نیاز

  • سامانه درج آگهی رایگان کافه نیاز