تخفیف بازان

تخفیف بازان یک بستر فروشگاهی است که به واسطه آن دادو ستدهای تجاری توسط خدمات دهنده گان با فروش کوپن در ازاء خدمات یا کالا یا تجربیات خاصی صورت می ...

رضا ناظمی زاده

رضا ناظمی زاده

  • بنیان گذار
آرش فرهمندی

آرش فرهمندی

  • هم بنیان گذار
آن رنت

آن رنت

  • پلتفرم اجاره املاک و لوازم مختلف
نرم افزاران باشگاه مشتریان

نرم افزاران باشگاه مشتریان

  • نرم افزار وفاداری مشتریان یا سیستم باشگاه مشتریان به شما کمک میکند تا مشتریانی وفادار ...
سنجاق

سنجاق

  • شبکه هوشمند تبلیغات آنلاین