کلیک سازه پرزین

طراحی و تولید سازه های پارامتریک با رویکرد بهینه یابی و ساخت دیجیتال

کلیک هاوس از سال 1395 فعالیت جدی خود را در زمینه معماری دیجیتال آغاز نمود. کلیک هاوس عضو پارک علم و فناوری مدرس است. تمرکز اولیه بر طراحی و توسعه سازه های گنبدی و سازه های اماژولار بود. بتدریج فعالیت ها توسعه پیدا کرد و در حال حاضر محصولات این شرکت شامل تولید انواع سازه های خاص، دکور ها و المان های پارامتریک می باشد. توانایی تیم فنی شرکت این قابلیت را به کلیک هاوس داده است تا بتواند هر آنچه کارفرما در ذهن دارد را پیاده سازی نماید. بنابراین اگر شما بتوانید چیزی را تصور کنید ما می توانیم آن را بسازیم؟

حامد  کریمیان

حامد کریمیان

  • مدیرعامل
سعید کریمیان

سعید کریمیان

  • رییس هیات مدیره