با استفاده از این سیستم میتوان به صورت انلاین درخواست بازیافت زباله داد و فرایند بازیافت را تسریع نمود

بهماند

بهماند

  • سامانه هوشمند مدیریت پسماند