کمپانی هنرهای نمایشی و سینمایی اردیبهشت

تولید کالای فرهنگی و هنری ایرانی در سه سطح آموزش، پژوهش و تولید و کارآفرینی

  کمپانی اردیبهشت، سازگانی است خصوصی و متعهد به قوانین تجاری رایج در کشور ایران که با تمرکز بر تولید محصولات و کالاهای هنری و فرهنگی در زیرمجموعۀ هنرهای نمایشی و سینمایی(تئاتر، رادیو، تلویزیون و شکل‏های نوین اجرایی) و دیگر هنرهای وابسته و در ارتباط با آنها(موسیقی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و …)، فعالیت می‏کند. این کمپانی با تمرکز بر اهداف اصلی خود-تولید کالای فرهنگی و هنری ایرانی در سه سطح آموزش، پژوهش و تولید و کارآفرینی با ثبات در گسترۀ کارکنش‎‏های فرهنگی و هنری- فعالیت خود را برپایۀ نیروی کار متخصص و دانشگاهی سامان داده است.