هوشمندنگر ستاک

استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه‌های بهبود مدیریت و مصرف منابع آب و انرژی

ستفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در حوزه‌های بهبود مدیریت و مصرف منابع آب و انرژی است که بکارگیری منابع انرژی پاک و تجدید پذیر، پایش، مانیتورینگ و هوشمندسازی، نمونه‌های برجسته‌ای در این فعالیت به‌شمار می‌رود.

از آنجا که یکی از عوامل موثر در نگهداری و رشد بسیاری از گیاهان شرایط رطوبت محیطی است. در بسیاری از گلخانه ها از شیوه های متداول افزایش رطوبت به صورت کلی (یعنی تغییر رطوبت کل محیط) برای رسیدن به شرایط مطلوب گیاه مورد نظر استفاده می شود. که برای این کار نیاز به منابع آب قابل توجه، و همچنین صرف انرژی نسبتا بالایی مطرح است.