در دویست و ششصد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ ۶ آبان ۹۷ با تاسیس پارک علم و فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان موافقت گردید.
و در روز شنبه مورخ ۲۲ دی ماه ۹۷ معاون محترم  علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور در پردیس شماره ۲ دانشگاه، پارک علم و فناوری سلامت این دانشگاه را افتتاح و در این خصوص گفت: پارک علم و فناوری سلامت یک اقدام خوبی بود که شاهد کلید خوردن آن در اصفهان بودیم و هم اکنون پیشرفت های قابل توجهی را در آن مشاهده می نماییم.
آقای دکتر ستاری با اظهار اینکه نسل جدید پارک های علم و فناوری از تاسیس پارک تا فراهم کردن زیرساخت های آن، توسط بخش خصوصی احداث خواهد شد ‌اضافه کرد: همانطور که در تهران شاهد هستیم پارک های علم و فناوری به داخل شهرها رخنه کرده است امیدواریم این امر را نیز در سطح استان اصفهان شاهد باشیم.
گفتنی است در پارک علم و فناوری سلامت، ۷ خوشه فناوری شامل:
 ۱ - صنایع غذایی و تبدیلی
۲- فناوری های دارویی، آرایشی و بهداشتی
۳-  مواد و تجهیزات پزشکی
۴-  سلامت دیجیتال (Digital health)
۵- فناوری­های نوین زیستی
۶- گردشگری سلامت  (Health  tourism )
۷- متفرقه
مجوز احداث پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همزمان با مجوز احداث پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران داده شد و این در حالی که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نخستین پارک علم و فناوری سلامت در کشور را با حضور معاون علم وفناوری ریاست جمهوری تاسیس کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نیز در این خصوص گفت: بیش از ۴۰ شرکت فن آور در پارک علم و فناوری سلامت مستقر است.