صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی

صندوق سرمایه گذاری یکم آرمان آتی یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

بیژن  ساعدپناه

بیژن ساعدپناه

  • عضو هیات مدیره و تیم ارزیابی طرح ها
علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

  • عضو هیات مدیره و تیم ارزیابی طرح ها
احمدعلی  فرهودی

احمدعلی فرهودی

  • عضو کمیته سرمایه گذاری
عرفان لاجوردی

عرفان لاجوردی

  • عضو کمیته سرمایه گذاری
پرهام اصلانی

پرهام اصلانی

  • عضو کمیته سرمایه گذاری
اردشیر ظهرابی

اردشیر ظهرابی

  • عضو کمیته سرمایه گذاری
هادی افشاری

هادی افشاری

  • تیم ارزیابی طرح ها