کلاه ایمنی هوشمند معدن چیان

این استارتاپ با هدف حفظ جان کارگران معدن ایجاد شده است. فعالیت و کار در فضاى معدن داراى خطرات بسیار است، کارگران هر لحظه در معرض گازهای سمی، دمای بالا ...

 

 

 

مشکل فنی و اهداف:

کار در معادن خیلی خطرناک است .کارگران هر لحظه در معرض گازهای سمی، دمای بالا و هزاران خطر بالقوه دیگر قرار دارند .کلاه حفاظت ازسلامت ، ایمنی هو شمند یکی از سیستم هایی ا ست که از آ سیب رسانی به کارگران معدن جلوگیری می کند. هدف این سیستم معدنچیان وجلوگیری از انفجار در معادن میباشد.

وضعیت دانش پیشین[:سابقه پیشرفت های مرتبط با پروژه ادعایی ]

کلاه ایمنی هوشمند معدن چیان درسه نسخه ساخته شده است وسعی شده است درهرنسخه نسبت به نسخه پیشین باتوجه به مشکلات ونیازهای کارگران معدن پیشرفت هایی ازنظر سخت افزاری ونرم افزاری صورت گیرد.

كاربرد:

عنوان اختراع انجام شده، طراحی و ساخت یک کلاه ایمنی امدادی-صنعتی هوشمند در موارد اضطراری نظیرعملیاتهای امدادونجات، آتش نشانی و معادن می باشد. است.بیشترین کاربرد این کلاه برای کارگران معدن میباشد.

مزیت كلاه چیست و اینکه چرا اصلا از ایده كلاه استفاده كرده اید؟

زیرا کلاه ایمنی یکی از ملزمات کارگران معدنچی میباشد که همیشه وهرجا همراهشان هست و همیشه یکی ازوسایل حفاظتی کارگران است