مهبان به عنوان اولین و تنها استارتاپ آموزشی بیمه در ایران به صورت تخصصی در جهت افزایش فروش و خدمات نمایندگان و کارگزاران بیمه خدمات ارائه می‌نماید.

بیمه کو

بیمه کو

  • دراین برنامه تمام نمایندگان بیمه بیمارستان ها، پزشکان طرف قرارداد بیمه ها،شعب پرداخت خسارت درکشور،پرداخت ...
یادیز

یادیز

  • یادیز یک پلتفرم آموزشی در حوزه MicroLearning می‌باشد. با یادیز می‌توانید محتوای آموزشی مورد نیاز ...
بیمه اپ

بیمه اپ

  • بیمه اپ یک استارتاپ در شهر شیراز می باشد