روستایی فروشگاه آنلاینی است که در آن مواد طبیعی و روستایی پس از تایید توسط روستایی و تست کیفیت در آن عرضه می‌شود. اگر چه هدف این کسب و کار پوشش بیشتر محصولات طبیعی است اما در حال حاضر تنها بر روی عسل تمرکز کرده است و در این زمینه فعالیت می‌کند. تمامی عسل‌ها عرضه شده ابتدا در آزمایشگاه‌های معتبر تست می‌شوند و سپس در سایت قرار می‌گیرد.