سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک - ماشین‌های الکتریکی