دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار ...

مسابقه ایده شو در دانشگاه یاسوج برگزار شد به منظور تقویت مهارت ایده پردازی و ...

ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار ...

پیام تبریک آغاز سال جدید

نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین ...

پارکهای علم و فناوری استان کهکيلويه و بويراحمد

مراکز رشد استان کهکيلويه و بويراحمد

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کهگلویه و بویراحمدمرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کهگلویه و بویراحمد

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کهگلویه و بویراحمد

مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری کهگلویه و بویراحمد یک مرکز رشد در شهر یاسوج می باشد

مرکز رشد و فناوری دانشگاه یاسوجمرکز رشد و فناوری دانشگاه یاسوج

مرکز رشد و فناوری دانشگاه یاسوج

مرکز رشد و فناوری دانشگاه یاسوج یک مرکز رشد در شهر یاسوج می باشد

فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان کهکيلويه و بويراحمد

دانشگاه های کارآفرین کهکيلويه و بويراحمد