شرکت برنامه نویسان ارج گستر یزد فعالیت خود را از سال 1395 در زمینه طراحی و توسعه سامانه های تحت وب آغاز نمود و همواره یکی از رسالت های شرکت طراحی و پیاده سازی سامانه های خاص دانشگاهی بوده است؛ از جمله این طرح ها سامانه ارزیابی عملکرد 360 درجه، سامانه پذیرش دانشجویان غیرایرانی، پرتال وب سایت اساتید و … می باشد.
یکی از مهمترین طرح های شرکت سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان است که برای اجرایی شدن آن مطالعات بسیاری توسط متخصصین این شرکت صورت پذیرفت و تیمی با حضور کارشناسان مدیریت و کامپیوتر تشکلیل گردید؛ همچنین از مشاوره اساتید و نخبگان دانشگاهی بهرمند شدیم، این تلاش ها منجربه تولید محصولی منحصر به فرد در زمینه ارزیابی عملکرد کارکنان شده است.
خدمات و محصولات
ارزیابی های سنتی که مبتنی بر نظرات یک منبع و عمدتاٌ مقام مافوق است نمیتواند پاسخگوی نیازهای
متنوع امروزی کسب و کار باشد، زیرا ماهیت کسب و کارهای امروزی بر پایه مشتریمداری و
ارتباطات گسترده درون و برون سازمانی طراحی میشود که لزوم توجه به همه ذینفعان و نظرات آنان
را مهم و ضروری جلوه میدهد.
ارزیابی ۳۶۰ درجه، روشی است که فرصت دریافت بازخورد عملکرد از مافوق ، همرده، مشتریان و
کارکنان زیرمجموعه را فراهم میکند. ارزیابی ۳۶۰ درجه این امکان را فراهم میسازد تا فرد ارزیابی
شونده چگونگی تاثیر و نفوذ خود را از نگاه ذینفعان اصلی خود به خوبی درک کند.
در سامانه ارز شیابی شرکت برنامه نوی سان ارج گستر، ارز شیابی عملکرد ۳۶۰ درجه به صورت
کامل پیاده سازی شده است و از آنجایی که ارزیابی به صورت سیستمی و با استفاده از نرم افزار
تحت وب بوده، به مزیت هایی همچون سهولت در اجرای ارزیابی، دقیق بودن نتایج آماری و اجرای
ارزیابی در زمان کمتر میتوان اشاره کرد.
مهمترین مزایای سامانه ارزیابی عملکرد 360 درجه
 کاهش چشمگیر اشتباهات کاربری در فرآیند ارزیابی
 تعییین محدوده زمانی برای ارزیابی و مدیریت زمان
 محاسبه اتوماتیک
 دقیق بودن محاسبات آماری
 آگاهی از مراحل ارزیابی و بهینه سازی فرآیند ارزیابی
 طراحی درخت سلسله مراتبی سازمانی