شرکت دانش بنیان معدنی و صنعتی بیستون کویر یزد فعالیت خود را با حضور متخصصین جوان در زمینه فناوری های نوین معدنکاری آغاز کرد؛ همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضا از بدو تاسیس شرکت نبود متدهای به روز در معادن کشور، عدم فعالیت مهندسین بومی در ارتقاء ساختارهای معدن کاری و خلاء بسیار بزرگ در عدم اعتماد متولیان معادن کشور در ارائه و اجرای فعالیت های نوین معدن کاری توسط متخصصین بومی بوده است . در این راستا، راه اندازی سیستم های دیسپچینگ به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت برگزیده شد.

برای اجرایی شدن این طرح مطالعات بسیاری توسط متخصصین این شرکت صورت پذیرفت و تیمی فراتر از یک تیم منحصراَ معدنی با حضور متخصصین مدیریت، IT و کامپیوتر، مخابرات، برق، مکانیک وGIS با توجه به الزامات سیستم های دیسپچینگ و مدیریت ناوگان تشکیل گردید؛ این شرکت در راستای اجرایی شدن این طرح از مشاوره شرکتهای فعال در زمینه های مخابرات، کامپیوتر،مدیریت ناوگان و اساتید دانشگاهی بهره جسته است.

امید است با توکل به خداوند متعال این گروه بتواند گامی بلند در ارتقاء سیستم های معدن کاری و بهره وری هر چه بیشتر از منابع خدادادی کشور بردارد.
خدمات و محصولات
امروزه استفاده از سیستم های دیسپچینگ در بسیاری از معادن بزرگ دنیا گسترش زیادی داشته است. علت این امر مزایای این سیستم ها مانند: افزایش تولید، کنترل عیار و کیفیت محصول، مانیتورینگ ماشین آلات و کاهش هزینه های عملیاتی بوده است.

با توجه به برابری بسیاری از پارامترهای معادن بزرگ ایران با معادن بزرگ جهان، جای خالی این گونه سیستم ها در معادن کشور به شدت احساس می شود. در این راستا شرکت بیستون کویر یزد با مطالعه علمی در نحوه اجرای سیستم های دیسپچینگ در معادن بزرگ دنیا و امکان سنجی چگونگی اجرای آن