طراحی و ساخت ساختارهای صفحه‌ای فرکانس بالا با دقت بهتر از ۲۰۰ میکرون بر روی انواع زیر لایه‌های فرکانس بالا
خدمات و محصولات
ساخت ساختارهای صفحه‌ای فرکانس بالا
ساخت بردهای مدار چاپی معمولی
تامین انواع زیرلایه‌های فرکانس بالا از شرکت‌های Rogers، Taconic ، Arlon و…