گروه نرم افزاری پویان پیشرو از سال 1375 فعالیت خود را در زمینه طراحی نرم افزار آغاز کرد, و در سال 1382 در این زمینه اقدام به تاسیس شرکت نرم افزاری به نام پویان سیستم یزد نمود.
هم اکنون این شرکت با اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری رییس جمور و با سابقه ای درخشان و کوله باری از تجربه با همکاری گروهی از متخصیصین در زمینه تولید و توسعه نرم افزار فعالیت دارد.

زمینه های فعالیت شرکت
1-طراحی و تولید نرم افزار
2-خدمات پس از فروش

اهداف کلی شرکت :
1- ایجاد زمینه تخصصی در طراحی نرم افزاری
2- کسب درآمد و دستیابی به بازارهای گسترده تر