پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس

پیشگامان فناوری اطلاعات ایساتیس یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت پیشگامان ایساتیس یکی از شرکت‌های گروه تعاونی پیشگامان است که فعالیت خود را در عرصه تولید نرم‌افزار در سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. استمرار مطالعات و تحقیقات و همچنین توجه به جدیدترین تکنولوژی‌ها و متدولوژی‌های موجود موجب گردیده است که نرم‌افزارهای تولیدی شرکت، همواره به لحاظ کیفیت در بهترین سطح ممکن بوده و با توجه به نیازهای اصلی کاربران پیاده‌سازی گردد.

در حال حاضر شرکت پیشگامان ایساتیس با سرمایه گذاری در زمینه تولید نرم افزارهای کاربردی در زمینه آموزش منابع انسانی، چشم‌انداز جدیدی را برای آینده خود تصویر کرده است و امیدوار است همواره بتواند باهدف جلب رضایت مشتریان، گام‌های بلندی برای پیشبرد اهداف متعالی صنعت نرم‌افزار کشور عزیزمان ایران بردارد.