شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر

شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت تعاونی ریز زیست فناوران فردانگر با نام اختصاری NBTF یک شرکت دانش بنیان و فعال در حوزه های بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی، بخصوص تولید نانوذرات و نانوحامل های دارویی است. این شرکت فعالیت خود را در تاریخ 01-04-1393 در زمینه دانش های نو و همچنین تولید دانش و تجاری سازی بویژه در زمینه نانوبیوتکنولوژی آغاز نموده است. در حال حاضر تمرکز فعلی تحقیقات و تولیدات این شرکت بر روی اسانس های گیاهی، بررسی خواص درمانی آن ها و داروهای ضد سرطان می باشد.