شرکت طراحی-مهندسی بافت گستر یزد

شرکت طراحی-مهندسی بافت گستر یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

شکل‌گیرى شرکت طراحى مهندسى بافت گستر یزد در پارک علم و فناورى یزد زمانى صورت گرفت (فروردین ١٣٨۶) که صنعت نساجى استان و حتى کشور در عرصه طراحى پارچه با مشکلات عدیده اى دست به گریبان بود.
فعالیت هاى گسترده ی بخش آموزشى همراه با حضور موسسات طراحى مثل شرکت بافت گستر، بستر مناسبى را براى رشد و توسعه و همچنین ایجاد نوآورى در زمینه طراحى پارچه براى صنعت نساجى در استان یزد و همچنین دیگر مناطق ایران فراهم آورد.
در این راستا کماکان شرکت بافت گستر به فعالیت خود در پارک علم و فناورى یزد ادامه می‌دهد.