شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسیان ایساتیس

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارسیان ایساتیس یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت پارسیان ایساتیس در سال 1382 با گردآوری متخصصانی در زمینه‌های مهندسی صنایع، مدیریت و نرم افزار تشکیل گردیده و در جهت تسریع و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات با زیر ساخت های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی گام برداشته است و فعالیت عمده خود را در زمینه‌های سیستم‌های اطلاعاتی، نرم افزارهای کاربردی، مهندسی صنایع، مشاوره، آموزش و پژوهش متمرکز نموده است. خط مشی شرکت پارسیان ایساتیس ارائه خدمات با بالاترین کیفیت، در جهت توجه به اصل محوری مشتری گرایی است.