گروه پیشرانه ‌رویان ما (شسرپ)

گروه پیشرانه ‌رویان ما (شسرپ) یک شرکت در شهر یزد می باشد

“گرو ما” با راه اندازی اتاق فکر و کارگاه اجتماعی شسِرپُ در حدود یک سال است که توجه خود را معطوف به مبحث کارآفرینی اجتماعی کرده است.

دنیای ما در قرن بیست و یکم سرشار از مشکلات متنوع و عظیم است. نابرابری اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی و غیره در همه جای جهان وجود دارد و در بسیاری از نقاط زمین نه تنها رو به کاهش نیست، بلکه رو به افزایش هم دارد. بحران جهانی آب، گرم شدن زمین، در دسترس نبودن امکانات بهداشت و سلامت برای همه مردم، گرسنگی و سوءتغذیه، فقر، ایدز، اعتیاد، حاشیه نشینی، بیابان زایی، از میان رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری، آلودگی هوا و آب و خاک، و امثالهم؛ آن قدر این بحران‌ها بزرگ و همه گیر هستند که حتی صرفا با نام بردن عناوین و تیتر این بحران‌ها سرمان گیج می‌رود.
دولت‌ها قادر نیستند این مشکلات را به تنهایی حل کنند، و ای بسا که بسیاری از این مشکلات ریشه در تصمیمات اشتباه دولت‌ها در گذشته دارد. از سوی دیگر، خیریه‌ها هم قادر به حل بسیاری از این مشکلات نیستند. به همین دلیل گروهی با استفاده از روش‌های مختلف ارزش آفرینی به سراغ حل این مسائل رفتند و به این ترتیب کارآفرینی اجتماعی خلق شد.

شسِرپُ یک نگرش است! یک عامل مداخله‌گر برای ایجاد تغییر.
خدمات و محصولات