گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه

گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه یک شرکت در شهر یزد می باشد

گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه به شماره ثبت 13795 در زمینه مشاوره، تحقیق و طراحی و ساخت انواع مصنوعات کامپوزیت با کاربردهای مختلف در انواع صنایع نظیر آب، صنایع نفت و پتروشیمی، برق، ساخت ادوات، مبلمان شهری و سایر زمینه‌ها بنا به درخواست مشتریان فعال می‌باشد.این شرکت از سال 1394 موفق به عضوئیت در ویندور لسیت وزارت نفت و نیرو گردیده است و از سال 1395 به عنوان یک شرکت دانش بنیان به ارائه محصولات متنوع به سازمانها زیربط می‌پردازد. برخی از مشتریان خصوصی و دولتی این شرکت در حوزههای ذیل معرفی می‌گردند:
حوزه آب و فاضلاب، شرکت های دولتی، شرکت ها و پیمانکاران خصوصی،حوزه نفت، گاز و پتروشیمی،حوزه شهرداری و مبلمان شهری