گروه فنی مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد

گروه فنی مهندسی ساعیان صنعت نوین یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

طراح و مجری سامانه هوشمندسازی گلخانه‌های کشاورزی ، بیمارستان‌ها ،منازل ، هتل‌ها ،کارخانجات ،سازمان‌ها و…
خدمات و محصولات
ماژول دما
ماژول هیت
ماژول رطوبت
ماژول اندازه گیری سرعت باد
ماژول پنجره
ماژول آبپاش
ماژول سرور
نرم افزار