مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران یک شرکت در شهر یزد می باشد

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نقش کلیدی در توسعه فناوری صنعت سرامیک برای خود تعریف و بعنوان یک شریک تجاری در شبکه خوشه سرامیک ایران ایفای نقش خواهد کرد. یک شبکه که بطور عمده متشکل از شرکت های کوچک و متوسط که آنها را به تولید تکنولوژی و انتقال تکنولوژی و انجام اقدامات لازم R&D و انتقال شاخه های دیگر (از جمله فناوری های سرامیک پیشرفته و صنعتی) هدایت می کند؛ و قادر به ارائه محصولات و خدمات جدید، مفید و اجتماعی با قیمت رقابتی است.