مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر یزد می باشد

مرکز توسعه فناوری سرامیک ایران نقش کلیدی در توسعه فناوری صنعت سرامیک برای خود تعریف و بعنوان یک شریک تجاری در شبکه خوشه سرامیک ایران ایفای نقش خواهد کرد. یک شبکه که بطور عمده متشکل از شرکت های کوچک و متوسط که آنها را به تولید تکنولوژی و انتقال تکنولوژی و انجام اقدامات لازم R&D و انتقال شاخه های دیگر (از جمله فناوری های سرامیک پیشرفته و صنعتی) هدایت می کند؛ و قادر به ارائه محصولات و خدمات جدید، مفید و اجتماعی با قیمت رقابتی است.