مطالعات و پژوهش های اقتصاد دانش بنیان

مطالعات و پژوهش های اقتصاد دانش بنیان یک شرکت در شهر یزد می باشد

شرکت مطالعات و پژوهش های اقتصاد دانش بنیان در سال 1388 با هدف نهادینه سازی اقتصاد دانایی محور در استان یزد توسط چندتن از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر کشور و مشاوره اساتید صاحب نظر اقتصاد کشور تاسیس گردید. زمینه های کسب و کار این شرکت به شرح ذیل می باشد:
 انجام تحقیقات بنیادی – توسعه ای و کاربردی در زمینه علم اقتصاد
 تهیه و تدوین طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و امکان سنجی
 ارائه بسته سیاسی جهت حل مسائل و مشکلات خرد و کلان اشخاص، شرکت ها، کارخانجات، اشخاص، نهادها و سازمان های اجرایی کشور
 برنامه ریزی و کنترل پروژه و نظارت طرح های سرمایه گذاری
 مطالعه، مشاوره و پیاده سازی پروژه های کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک
 ارائه خدمات فنی و مهندسی
 انجام مطالعات و پژوهش های صنعتی و معدنی
 ارائه خدمات انرژی و مطالعات نوسازی صنایع و معادن