شرکت نیکان کلید رابین از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه تولید و تعمیر تجهیزات اتوماسیون شبکه توزیع برق آغاز نمود. تا کنون این شرکت با به کارگیری نیروی فنی متخصص و متعهد توانسته است برخی محصولات اتوماسیون شبکه های توزیع را با کیفیتی مطلوب تولید نماید و به فروش برساند. مشتریان فعلی شرکت عبارتند از شرکتهای توزیع برق استان یزد، کرمان جنوب، کرمان شمال و استان مازندران.