نیکو رسام ویرا ایساتیس ( آنی موشن )

نیکو رسام ویرا ایساتیس ( آنی موشن ) یک شرکت در شهر یزد می باشد

انجام تمام خدمات بازاریابی ویدئویی از قبیل ساخت موشن گرافیک و تیزر
خدمات و محصولات
موشن گرافیک استفاده از انیمیشن 2 بعدی برای پیش ارائه محصول یا تولید محتوا ، فرهنگ سازی و تبلیغات استفاده می شود.