شرکت ویستا سام فاریاب (وسفا) با هسته دانش آموختگان نرم افزار و مخابرات فعالیت خود را در حوزه ارزش افزوده موبایل شروع نمود و هم اکنون به توسعه سرویس های نسل دوم و سوم که عموما به صورت اپلیکیشن های موبایل بر روی بستر اپراتورهای موبایل ارائه میشود می پردازد.
خدمات و محصولات
پلتفرم ارائه سرویس های ارزش افزوده موسوم به SDP
سرویس های 2G (پیامکی) شامل دانشگاه نیوز، خطای رایج زبان و ..
سرویس های 3G (اپلیکیشن موبایل) شامل: آواکده، آواجادو، گول نخورید و ..