راه اندازی کسب و کار خودم

راه اندازی کسب و کار خودم

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای

دوره های تخصصی کارآفرینی و توسعه کسب و کار با تکیه بر اشتغال زایی و کسب درآمد پایدار

 دوره های آینده نگری

کارگاه دوم: 23 بهمن 98 - ساعت 14 الی 17
 راه اندازی کسب و کار خودم
مبانی کارآفرینی و اشتغال پایدار
الزامات و چالش ها
مراحل راه اندازی و مهارت های ضروری کسب و کار

نظرات