شرکت داریا دانش بارثاوا با هدف ایده سازی، ایده پروری و تجاری سازی ایده های جدید در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود و تا کنون موفق به کسب 2 پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی شده است، دستگاه جدیدی که شرکت در مرحله تجاری سازی بر روی آن فعالیت مینماید دستگاه استریلایزر پلاسما است که جهت استریل کردن تجهیزات بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد.