شرکت مکث هولدینگ یک شرکت سرمایه گذاری فعال در حوزه های بیمه، بار، خدمات آنلاین و خودرو است.