برنامه  تار و سه تار ایرانی از خلاقیت های هنر نوازندگی سنتی و تلفیق آن با تکنولوژی مدرن امروزی گردآوری شده . ضبط صداهای آن از بهترین استودیوی موجود بهره برده و به هیچ عنوان از صداهای سمپل مصنوعی استفاده نگردیده بلکه تک تک نت ها با بهترین سه تار ، تار موجود ظبط گردیده تا حس واقع بینانه و نوازش گوش ساز ایرانی را به همراه داشته باشد.