اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان ...

نظر به اینکه مقرر است جهت پیک سایی در تابستان ۱۳۹۹ از ظرفیت مشارکت مشترکین ...

اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان ...

نظر به اینکه مقرر است جهت پیک سایی در تابستان ۱۳۹۹ از ظرفیت مشارکت مشترکین ...

اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان ...

نظر به اینکه مقرر است جهت پیک سایی در تابستان ۱۳۹۹ از ظرفیت مشارکت مشترکین ...

اعلام نیاز شرکت توزیع نیروی برق استان ...

نظر به اینکه مقرر است جهت پیک سایی در تابستان ۱۳۹۹ از ظرفیت مشارکت مشترکین ...

فرصت همکاری با شرکت Sky Foundation از ...

شرکتهایی که نیاز به تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز در محصول خود از کشور ...

فرصت همکاری با شرکت Sky Foundation از ...

شرکتهایی که نیاز به تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز در محصول خود از کشور ...

فرصت همکاری با شرکت Sky Foundation از ...

شرکتهایی که نیاز به تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز در محصول خود از کشور ...

فرصت همکاری با شرکت Sky Foundation از ...

شرکتهایی که نیاز به تهیه قطعات و تجهیزات مورد نیاز در محصول خود از کشور ...

جدیدترین استارتاپهای استان چهارمحال و بختيارى

ساخت ماسک هوشمندساخت ماسک هوشمند

ساخت ماسک هوشمند

ساخت ماسک هوشمند با قابلیت تشخیص نوع و اندازه اجرام میکروسکوپی موجود در هوا و تغییر رنگ در صورت بروز هرگونه عامل بیماری زا و خطرناک

  پارکهای علم و فناوری استان چهارمحال و بختيارى

  مراکز رشد استان چهارمحال و بختيارى

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکردمرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد

  مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهرکرد یک مرکز رشد در شهر شهرکرد می باشد

  مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاریمرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاری

  مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاری

  مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم فناوری چهارمحال و بختیاری یک مرکز رشد در شهر شهرکرد می باشد

  فعالان اکوسیستم کارآفرینی استان چهارمحال و بختيارى

  علی حاجی‌پور

  علی حاجی‌پور

  • بنیان‌گذار

  دانشگاه های کارآفرین چهارمحال و بختيارى

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرددانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد یک دانشگاه در شهر شهرکرد می باشد