قبضینو

قبضینو

  • سامانه استعلام و پرداخت تجمیعی انواع قبض ها
جیبی مو

جیبی مو

  • کیف پول الکترونیکی مبتنی بر شبکه اجتماعی
رندینو

رندینو

  • رندینو یک استارتاپ در شهر تهران می باشد