شرکت توسعه تعالی نوتریکا ، بارویکرد تلفیق علم مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنعتی و سازمانی سایت تست و تایپ را راه اندازی نموده است. سایت تست و تایپ ، با استفاده از تست شخصیت شناسی و آزمون روانشناسی معتبر و استاندارد ، ابزار و راهکار آنلاین به افراد و سازمان ها ارائه میدهد. مخاطبان ما سازمانها ، شرکت های خصوصی و مشاوران منابع انسانی برای استخدام و نگهداشت و جانشین پروری ، موسسات روانشناسی ، مشاوران استعداد یابی نوجوانان ، جوانان و افراد علاقمند به خودشناسی و توسعه فردی هستند. با تست و تایپ کشف کن و آگاهانه تصمیم بگیر!

رضا امین الرعایا

رضا امین الرعایا

  • هم بنیان گذار
سوده دشتی

سوده دشتی

  • هم بنیان گذار