ساخت ماسک هوشمند

ساخت ماسک هوشمند با قابلیت تشخیص نوع و اندازه اجرام میکروسکوپی موجود در هوا و تغییر رنگ در صورت بروز هرگونه عامل بیماری زا و خطرناک

 

 

 ساخت ماسک هوشمند

باتوجه به شرایط جوی مخصوصی که در نقاط مختلف جهان و عوامل بیماری زا از جمله ویروس ها ، باکتری ها،قارچ ها که گاهی انسان در معرض تنفس با آن قرار میگیرد به ویژه در دنیای امروز و نیاز انسان به استفاده از ماسک ها که ما گاهی متوجه این مسئله هستیم که ماسک های موجود قادر به جلوگیری همه جانبه و فیلتر کردن نانو میکروب هاو ذرات میکروسکوپی در هوا نیست طرح ساخت این نوع ماسک هوشمند را دادم.

 ساخت ماسک هوشمند با قابلیت تشخیص نوع و اندازه اجرام میکروسکوپی موجود در هوا   توسط سنسورها و کیت های میکروسکوپی نهفته در پارچه نانو وتوانایی تغییر رنگ  و هشدار در صورت بروز هرگونه عامل بیماری زا و خطرناک برای آگاه سازی فرد به طور مثال در مقابل با هر گونه اجرام میکروبی رنگ مخصوص به خود را میگیرد و همچنین دارای قابلیت فیلتریزاسیون قوی ذرات نانومیکرومتر را  نیز داراست . و با توجه به شرایطی که اکنون در آن هستیم و نیاز ما به استفاده از ماسک و با خود کفایی تولید ملی می توانیم  صرفه اقتصادی خوبی را  برای کشورمان رغم بزنیم .