فضای کار اشتراکی شتابدهنده صنایع خلاق هاوش واقع در مشهد تنها جایی برای استقرار یک کسب‌وکار یا استارتاپ به منظور کاهش هزینه‌های جاری یک دفتر کار نیست! علاوه بر اینکه شتابدهنده هاوش طبق ارزیابی بین المللی ارائه دهنده مناسب ترین فضای کار اشتراکی در مشهد می باشد بلکه  هر فرد مستعد و توانا در کنار امکانات یک فضای کار مناسب، فرصت بهره‌مندی از خدمات مشاوره ای، هم‌افزایی، اشتراک گذاری دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از ”یک فضای کاری فعال“ انتظار دارد را به دست خواهد آورد. هر فردی در چنین فضایی می‌تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد. علاوه بر این، استارتاپ‌ها می‌توانند با شبکه سرمایه‌گذاران هاوش در ارتباط باشند تا از این فرصت برای شناساندن خود و جذب سرمایه بهره ببرند. شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز با حضور در این فضا از فرصت شناخت تیم‌های مستعد و ارائه خدمات به آن‌ها بهره‌مند خواهند شد. هاوش در تلاش است با فراهم نمودن امکانات و شرایط مورد نیاز استارتاپ ها به رشد و توسعه زیست بوم کارآفرینی  شهر مشهد کمک نماید.