پویش پیشتازی به عنوان مرجع توانمندسازی نیروی انسانی جوان با محوریت توسعه مفهوم فعالیت‌های داوطلبانه اقتصادی از شهریور ماه 1398 فعالیت خود را در اصفهان آغاز نموده است. این مجموعه به عنوان یکی از ارکان کلیدی اکوسیستم کارآفرینی استان با حمایت شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری اصفهان و دیگر سازمان‌های همکار با ارائه فرصت برابر حضور جوانان در صنایع، ارگان‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گامی موثر در راستای توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی متقاضی ورود به بازار کار و شاغل در سازمان‌ها برداشته است.

 

 

معرفی مختصر:

پویش پیشتازی به عنوان مرجع توانمندسازی نیروی انسانی جوان با محوریت توسعه مفهوم فعالیت‌های داوطلبانه اقتصادی از شهریور ماه 1398 فعالیت خود را در اصفهان آغاز نموده است. این مجموعه به عنوان یکی از ارکان کلیدی اکوسیستم کارآفرینی استان با حمایت شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری اصفهان و دیگر سازمان‌های همکار با ارائه فرصت برابر حضور جوانان در صنایع، ارگان‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ گامی موثر در راستای توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی متقاضی ورود به بازار کار و شاغل در سازمان‌ها برداشته است.

نقش فعالیت داوطلبانه در توسعه اکوسیستم کارآفرینی:

نیرو کار متخصصی که در جایگاه درست شغلی قرارگرفته باشد، یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین عوامل حرکت چرخ دنده های یک کسب و کار می باشد. فعالیت های داوطلبانه با افزایش سطح علمی و عملی و همچنین استعداد سنجی ، ضمن افزایش خودشناسی و در نتیجه جهت بخشیدن به مسیر درست شغلی آن ها، در بلند مدت سبب افزاش بهره وری کسب و کار ها و در نتیجه توسعه اکوسیستم کارآفرینی می شود.

اهمیت بکارگیری نیروی جوان:

بهره بردن از نیروی کار جوان و توانمند در محیط کاری، طول عمر مفید و بازدهی بالا برای شرکت به همراه دارد و کارآفرینان می‌توانند با استخدام این نیروی جوان به رشد شرکتشان سرعت بخشند و از طرف دیگر نیروی انسانی جوان می‌تواند با حضور در یک موقعیت شغلی ضمن ادامه تحصیل، شرایط کار واقعی، حضور در محیطی پویا و آموزنده را تجربه نماید.

اولویت‌های پویش پیشتازی:

  • شناسایی و سنجش توانمندی‌های بالقوه داوطلبان
  • پرورش و ارتقای توانمندی‌ها
  • نیازسنجی و تعیین جایگاه داوطلبان در سازمان‌ها و نهادهای متقاضی استفاده از نیروهای داوطلب
  • ایجاد ارتباط موثر و تسهیل فرآیند شبکه‌سازی میان داوطلبان و شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
  • تسهیل روال کارآموزی دانشجویان
  • و ... .

چشم انداز:

پویش پیشتازی با در نظر گرفتن رسالت ها و توانایی هایش از یک سو و شرایط اقتصادی جامعه از سوی دیگر، در نظر دارد به یک مرجع توزیع عادلانه فرصت‌های رشد و توسعه فردی با محوریت فعالیت‌های داوطلبانه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

کیوان مهدوی

کیوان مهدوی

  • بنیان گذار
مریم براتی

مریم براتی

  • هم بنیان گذار
پرهام برومند

پرهام برومند

  • بنیان گذار