مجموعه ی تکتاز تشکیل شده از گروهی در شاخه های : نرم افزار - سخت افزار - شبکه - طراحی وب که علامت تجاری با نام تکتاز نیز ثبت گردیده و در حال حاظر فعالیت تکتاز از شیراز شروع شده و به زودی به شهرهای ایران خدمات رسانی خواهد کرد.